•  0901.892.898

Đuôi bò

Đuôi bò nấu lẩu

Giá : 190,000đ


Số lượng :

Sản phẩm này chỉ bán với số lượng tối thiều 1 ( 1 đơn vị )


Sản phẩm liên quan

Giá : 190,000 đ

240,000 đ

Giỏ Hàng

Giá : 190,000 đ

240,000 đ

Giỏ Hàng

Giá : 239,000 đ

300,000 đ

Giỏ Hàng

Giá : 230,000 đ

250,000 đ

Giỏ Hàng